آلبوم من ◂ سیدمحمد حسینی خامنه ای
آیت الله سید محمد خامنه ا ی، برادر مقام معظم رهبری است که در مراسم تدفین آیت الله بهجت شرکت کرده بود